Responsive Menu
Add more content here...

Shambhala behandeling

Shambhala

Shambhala Multidimensional Healing

Shambhala Multidimensional Healing is, net als bijvoorbeeld Reiki, een healingsysteem. Hiermee leer je onder andere helende energie naar jezelf of naar anderen te sturen. Liefde en vrijheid zijn de uitgangspunten van Shambhala. Liefde voor jezelf en een aangeboren besef van verbondenheid met de gehele schepping. Vrijheid van alles wat in de weg staat van dat besef. Vrijheid om te weten wie je bent en ook om in jouw leven kracht, eenheid en meesterschap in te brengen.

Het doel van Shambhala MDH

Shambhala is er in de eerste plaats voor jezelf en voor je eigen ontwikkeling en bewustzijnsgroei. Hierbij kunnen allerlei aspecten aan de orde komen, zoals het loskomen van oude patronen, overtuigingen of angsten en het ontdekken en ontwikkelen van je eigen licht en kracht. Daarnaast kun je met Shambhala-energie jezelf en anderen healen en energie geven.
Door je te verbinden met de energie van Shambhala vindt er een verruiming van je bewustzijn plaats, waardoor je meer in balans en in je eigen kracht komt te staan. Ieder bewandelt hierin zijn eigen pad en hoe meer je je eigen pad bewandelt, hoe meer je je herinnert wie je werkelijk bent. Dit is het proces van heel-wording (healing).
Shambhala baseert zich op het originele Reikisysteem en voegt er iets aan toe. Net als bij Reiki, is het kosmische liefdevolle energie, die je helpt jezelf en anderen te helen. Een Shambhala-behandeling duurt meestal korter dan een Reiki-behandeling, omdat de energie van een hogere frequentie is. Jezelf helen en dus jezelf en anderen behandelen, is één van de mogelijkheden die je verkrijgt door Shambhala te leren. Het hoofddoel van een inwijding in Shambhala is echter je in contact te brengen met jezelf en met hogere energieën die je verrijken en je spirituele groei stimuleren. Door Shambhala te leren maak je het mogelijk dat meer helende energie op aarde komt.

Behandelingen met Shambhala

Het werken met Shambhala is werken met licht en liefde. Tijdens een behandeling wordt op energieniveau gewerkt. Deze energie bevindt zich overal om ons heen en ook wij zijn er uit opgebouwd. Wanneer zich in ons lichaam een blokkade bevindt, kan zich dat uiten in lichamelijke, emotionele of energetische klachten.
Door de harmoniserende werking van Shambhala ontstaat rust in het lichaam, zowel op fysiek, emotioneel als spiritueel niveau en wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam geactiveerd/geoptimaliseerd. Hierdoor ontstaat tijd, ruimte en energie voor nieuwe inzichten en mogelijkheden om veel dingen in je leven in eigen hand te nemen. Een behandeling kan zorgen voor meer balans en levensvreugde. Klachten op fysiek, emotioneel en energetisch niveau, zoals angsten of pijnklachten, kunnen sterk verminderen of soms zelfs verdwijnen.